HVO 100

HVO Diesel 100 er et biobasert drivstoff som fremstilles gjennom hydrering av fornybar råvare og betegnes ofte som HVO (hydrert vegetabilsk olje).

Bruksområder

HVO 100 Diesel kan brukes i konvensjonelle dieselmotorer som er godkjent for HVO. Produktet er i sin kjemiske oppbygning stort sett identisk med fossil diesel, men siden gjeldende dieselstandard ikke helt oppfylles, kreves det godkjenning fra motorprodusenten. De fleste bilprodusentene for tungtrafikk har godkjent bruk av ren HVO i sine motorer, for eksempel Volvo, Scania, Mercedes, MAN, DAF, IVECO og Renault. Produktet kan også brukes som erstatning for fyringsolje og parafin.

Fordeler

HVO 100 Diesel er ett av drivstoffproduktene som gir størst reduksjon i fossile CO2-utslipp. Produktet reduserer utslippet av fossile drivhusgasser med ca. 74 % sammenlignet med fossil diesel. HVO 100 Diesel er tilsatt smørende additiv som minimerer slitasje i drivstoffsystemet. HVO 100 Diesel er fullt blandbart med fossil diesel.

Lagring

Lagring av alt drivstoff skal kun gjøres i cisterner som er godkjente for lagring. For å sikre at produktkvaliteten ikke forringes, skal det ikke brukes lysgjennomtrengelige cisterner. Ved lagring av drivstoff er det viktig å utføre regelmessig vannkontroll i cisternen for å redusere risikoen for vekst av mikroorganismer.Anbefalt lagringstid er 12 måneder som for andre fossile dieselkvaliteter.KuldekvalitetHVO100DieselSommerkvalitettåler ned til -10 grader og vinterkvaliteten tåler ned til –33 grader.

Innhold

HVO Diesel 100 er utelukkende fremstilt av fornybare råvarer som vegetabilske oljer og animalsk fett. HVO Diesel 100 oppfyller standarden for Parafinsk diesel fra synteseeller hydrogenbehandling (XLT/HVO), NS-EN 15940.