Diesel Blank (BADO

Esso Diesel med BIO avgiftsbelagt

Esso Diesel med BIO avgiftsbelagt møter alle kravene satt i produktforskriften i EU, samt Norsk Bransjestandard for Autodiesel. I vinterhalvåret er dette en vinterdiesel som opprettholder bl.a. gode tenningsegenskaper (cetanindex/tall) ved lave temperaturer. Produktet inneholder opptil 7% bio drivstoff.