BIO Caleo

Biofyringsolje er fremstilt av rapsolje og anses dermed som en 100% fornybar energiressurs. Produktet gir en halvering av Co2 utslippene i forhold til mineral-olje. Produktet egner seg ypperlig til oppvarming og er vel utprøvd i det norske markedet.

Det er trygt å gå over til Biofyringsolje, og produktet er stabilt i bruk når tanken er konvertert til bruk av Villa Biofyringsolje.

Før du kan starte å fyre med Biofyringsolje må tanken konverteres av en fagmann.Biofyringsolje, som er fremstilt av rapsolje, vil holde tanken og rørene rene. Vi anbefaler derfor at tank og rør renses før man starter med Villa Biofyringsolje, for å unngå at evt. belegg i tanken løsner og tetter filtrene. Samtidig gjøres en service på anlegget for bytting av pakninger og slanger til et materiale som tåler denne type biofyringsolje, samt justering av brennere.

Biofyringsolje gir den samme varmen som fossil fyringsoljen og etter at tanken er konvertert vil det være de samme krav til service og tilsyn som ved bruk av dagens fossile fyringsolje. Som med alle biobrensler er lagringstid 12 måneder i lystette tanker/cisterner.

Våre bioprodukter kommer fra de mest anerkjente produsenter av bioprodukter i det norske markedet.

Ikke bilde av produktet