KG Propylen

AdProLine® KG Propylen IH anbefales til forbrenningsmotorer. AdProLine® KG Propylen IH forhindrer frysning i motoren, i tillegg så inneholder den en inhibitorpakke for beskyttelse mot korrosjon av alle metaller, inklusiv aluminium.

Egenskaper
AdProLine® KG Propylen IH er basert på propylenglykol og en inhibitorpakke uten nitriter, aminer, fosfater, silikater og borater. Propylenglykol er, sammenlignet med etylenglykol, mer fordelaktig ut ifra miljø og helse synpunkter. AdPro-Line® KG Propylen IH er biologisk nedbrytbar, har lav giftighet for akvatiske organismer og bioakkumuleres ikke i vannmiljø. Som ved all håndtering av de fleste kjemikalier, bør man alltid være forsiktig, da større eller gjentagende små utslipp kan ha en negativ påvirkning på det ytre miljøet. Ferdigblandet AdProLine® KG Propylen IH skal ristes/røres før påfylling.

Last ned teknisk data (PDF)

adproline_kg_propylen_ih_4l