IH-VVS Propylen

AdTechLine® Propylen IH VVS, en produkt tilpasset for bruk i kjøle- og varmesystemer. Inneholder propylenglykol og additiver tilpasset for materialer som normalt forekommer i VVS-anlegg. AdTechLine® Propylen IH VVS beskytter mot frost og korrosjon.

Egenskaper
Sammenlignet med etylenglykol er propylenglykol mer miljøvennlig og mindre helsefarlig. Propylen IH VVS er lett biologisk nedbrytbar, har lav giftighet for vannorganismer og bioakkumuleres ikke i vannmiljøer. Liten helsefare. Bør ikke blandes med etylenglykolbaserte væsker. Ferdigblandet Propylen IH VVS skal ristes/omrøres innen påfylling.

Last ned teknisk data (PDF)

 

adtechline_propylen-ih-vvs_25l