Les mer om vår miljø- og kvalitetspolicy her


Miljø er et ledelsesansvar og skal prioriteres. Bedriften er bevisst sitt forhold til det ytre miljø og vil søke å redusere den negative miljøbelastningen så langt det lar seg gjøre innenfor hensynet til forsvarlig forretningsdrift for øvrig.