Miljøpolicy

Miljøarbeid i vår bedrift

Miljø er et ledelsesansvar og skal prioriteres. Bedriften er bevisst sitt forhold til det ytre miljø og vil søke å redusere den negative miljøbelastningen så langt det lar seg gjøre innenfor hensynet til forsvarlig forretningsdrift for øvrig.

Som transportselskap er miljøpåvirkningen uunngåelig, og det er derfor spesielt viktig å analysere hvordan vi kan redusere miljøpåvirkningen av vår virksomhet så mye som mulig. Arbeidet med miljøpåvirkning er en aktiv og naturlig del av våre daglige aktiviteter. Vi har en etablert miljøpolitikk som regelmessig vurderes, følges opp og revideres i forbedrede versjoner. For oss er miljøarbeidet en prioritet. Vi ønsker å være klimavennlig, og du kan være trygg på at vi har et ekte engasjement for miljøspørsmål.

Kjøretøy

Vi har en plan for utskiftning til nyere og mer miljøvennlige kjøretøy. Vår andel av Euro 6 kjøretøy er 75% Øvrige kjøretøy har Euro 5 motorer.

Drivstofforbruk

Det er mange ting som påvirker dieselforbruket. Bl.a. har veiens standard og topografi, temperatur og sjåførens kjørestil stor innvirkning. I tillegg vet vi at en rekke ting har innvirkning på forbruket, som feil termostat eller feiljusterte dyser, tomgangskjøring, feil lufttrykk i dekkene, riktig type dekk, skjeve akslinger, tilbehør på hytta, dekktrykk, tett radiator og motstand i eksosanlegg for høy.

De biltekniske forholdene ivaretas gjennom våre serviceavtaler på bilene – hvor vi foretar service på bilene etter fabrikkens spesifikasjoner.

Utslipp til vann ved renhold av bil og tilhenger

Ved renhold av bil og tilhenger, kan det bli avrenning av oljerester, avfettingsmiddel, veisalt, smørefett, asfaltstøv og diesel. Vi forsøker å vaske kjøretøyene i vaskehall hvor det er oljeutskiller. Dette for å unngå mulig forurensning av grunnen.

Spillolje

Alle oljeskift blir foretatt på merkeverksted. Verkstedet tar vare på oljen og alle filtrene. Etter hvert som vi kjøper nye biler, blir oljeskiftintervallene lengre og lengre. Det vil si at vi kjører lengre mellom hvert oljeskift, noe som er med på å redusere spilloljemengden.

Daglig leder er ansvarlig for at bedriftens miljøpolicy er forstått av alle ansatte, og at den gjennomføres i det praktiske arbeidet.

Det legges til rette for at ansatte får en god opplæring i vår miljøpolicy og mulighet til å følge de krav som følger av dette i utførelsen av transporten.

Grunnleggende førerkompetanse

Vi har kvalitetssystem som sikrer at alle sjåfører (ansatte og faste innleide) har:

 • Kunnskap om optimal utnyttelse av kjøretøyet, herunder miljøvennlig kjøring
 • Alle sjåførene med førerkort i de tunge førerkortklassene gjennomfører kurs i økonomisk og miljøvennlig kjøring i forbindelse med etterutdanningen (YSK kurs).
 • Sjåførene følges opp med samtaler om drivstofforbruk, tomgangskjøring, fart, kraftige nedbremsinger mv ut fra de data vi henter ut fra bilens flåtestyringssystem. Dette er et ledd i vårt fokus på miljø og utslipp i tillegg til trafikksikkerhet og økonomi, og er et fast tema på
 • bedriftens sjåførmøter.

Hva gjør vi for et bedre miljø

Den største miljøpåvirkningen av naturlig nok våre transporter. Derfor bør vi kontinuerlig redusere utslippene våre ved å bare kjøpe miljøvennlige kjøretøy, øke andelen kjøretøy drevet av alternative drivstoff og fortsette å utdanne alle førere i Økokjøring. Trafikkledelsen skal alltid handle ut fra et miljø- og effektivitetsperspektiv. Dette betyr for eksempel samlasting av alle transporter der det er mulig samt benytte systemer for å finne best egnet kjørerute.

Andre eksempler på vårt miljøarbeid:

 • Vårt lager brukes som omlastningssted for å oppnå maksimal samkjøring.
 • Miljømerkede produkter bør alltid prioriteres ved produktkjøp.
 • Vi vil strebe for redusert bruk av energi og materialer på våre anlegg
 • Alt internt avfall skal kildesorteres
 • Vi skal minimere papirforbruket.
 • Kontroll av miljøpolicy skal være fast punkt ved valg av underleverandører.
 • Vi skal alltid være oppdatert på gjeldende miljølover og tilpasse oss disse.
 • Vår gjeldende miljøpolicy integreres i alle ledd i virksomheten.