Kvalitetspolicy

Midt-Norsk Olje AS skal alltid oppfylle kundenes og myndighetenes krav, behov og forventninger gjennom å være oppmerksomme og ha kunden i fokus slik at vi alltid leverer tjenester og produkter med riktig kvalitet til rett tid. Dette oppnår vi gjennom medarbeidernes engasjement og profesjonalitet i yrket, samt et kontinuerlig, proaktivt forbedringsarbeid. Vår kvalitetspolicy består av følgende grunnsteiner:

Kunderelasjoner

For å skape og vedlikeholde gode kunderelasjoner, fokuserer vi på kompetanse, å opptre respektfullt og være tilgjengelige. Vi er ansvarlige og kvalitetsbevisst. Dialogen med kunder, leverandører, myndigheter og andre interessenter bygger på tillit og samarbeid og oppfølging hjelper oss til å gjøre det vi har blitt enige om.

Leveranser

Våre leveranser til kundene holder høy kvalitet og er gode referanser for fremtidige prosjekter. For å bli ansett som en pålitelig aktør, vil vi fokusere på god leveransestyring for å sikre at vi leverer til avtalt tid.

Produkter og tjenester

For at våre kunder skal bli fornøyde med våre produkter og tjenester skal vi gjennom korrekt anvendelse av vår kompetanse og våre produkter levere avtalt kvalitet.

Sikkerhet og arbeidsmiljø

For å vise at alle krav til sikkerhet og arbeidsmiljø oppfylles fokuserer vi på godt arbeidsmiljø, godt ytre miljø og god sikkerhet. Styring og oppfølging For å sikre at kvalitetspolicyen etterleves og at kontinuerlige systematiske forbedringer gjennomføres, skal kvalitetsparametre og kvalitetsmål defineres, måles og følges opp.
Virksomheten har gjennom sine rutiner klare beskrivelser for hvordan avvik registreres og følges opp.

Generelt

Våre Kvalitetsmål er høye for å utvikle effektive arbeidsmetoder og vi jobber systematisk med forbedringer. Krav fra våre kunder, myndigheter mv er til for å oppfylles og vi ser på lovgivning som minimumskrav.

Midt-Norsk Olje AS ønsker gjennom sitt kvalitetsarbeid å være et ansvarsfullt foretak.